50 TL

50 TL'nin Arkasındaki Kadının Kim Olduğunu Biliyor musunuz?

Günlük hayatın içinde çok fark etmiyorsunuz ama 50 TL'nin üzerinde Fatma Aliye Hanım'ın resmi var. Peki, Fatma Aliye'nin kim olduğunu merak ediyor musunuz?

Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak tanınan Fatma Aliye, özel dersler ve eğitimlerle aydın bir kadın olarak yetiştirildi.

ÖNCE ANNE SONRA YAZAR

Fatma Aliye Topuz, 17 yaşında Rus Harbinde savaşmış ünlü kumandanın yeğeni Faik Bey ile evlendi. Evliliğinden 4 çocuğu olan Fatma Aliye Hanım, gizli gizli kitaplar okudu ve tercümeler yaptı. Daha sonra kocasından izin alarak bu faaliyetlerine devam eden Fatma Aliye,ilk olarak 1889'da Geroges Ohnet'in Volonte eserini "Meram" adı ile çevirdi. "Bir Hanım" imzasıyla yayınladığı eser Ahmet Mithat Paşa tarafından beğenilmiş ve artık edebiyat dünyasında tanınan bir isim olmuştu.

EDEBİYAT DÜNYASINDA TANINMAYA BAŞLADI

1891'de Ahmet Mithat Paşa ile beraber "Hayal ve Hakikat" adlı esere imza attı. Fatma Aliye'nin ilk kitap deneyimi olan bu eserde kadın ve erkek olmak üzere iki farklı anlatım üslubu vardı. Bu eserde ''Bir Kadın ve Ahmed Mithat Efendi'' imzası kullanıldı. Fatma Aliye Hanım ve Ahmet Mithat Paşa mükemmel bir ikili haline gelmişlerdi.

İLK ROMANI "MUHADARAT"

Fatma Aliye Hanım, önceleri farklı imzalarla eserler yayınlamıştı, Ama artık tanınan veedebiyat dünyasında yeri olan bir isimdi. 1892'dekendi imzasıyla yayınladığı "Muhadarat" romanı, onun ilk romanı oldu.

İLK KADIN ROMANCI

1877'de Zafer Hanım'ın Aşk-ı Vatan adlı eseri olmasına rağmen bunun devamının gelmemesi ve buna karşın Fatma Aliye Hanım'ın 5 romanının olması "İlk Kadın Romancı" unvanını Fatma Aliye Hanım'a getirdi.

FATMA ALİYE HANIM'IN ESERLERİ

1891- Hayal ve Hakikat

1892- Muhadarat

1892- Nisvan-ı İslâm

1896- Ref'et

1898- Levayih-i Hayat

1898- Ûd

1899- Taaddut-u Zevcât için Zeyl

1900- Terâcim-i Ahvâl-i Felâsife

1900- İstila-i İslam

1901- Nâmdârân-ı Zenân-ı İslâmiyân

1901- Tedkîk-i Ecsâm

1910- Enin

1913- Kosova Zaferi / Ankara Hezimeti

1913- Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı

Önerilen Haberler