6 Mayıs Hıdırellez Bahar Bayramı

6 Mayıs Hıdırellez Bahar Bayramı

Hıdırellez, bütün Türk dünyasında bahar bayramı olarak kutlanır. Hızır günü olarak da bilinen Hıdırellez 5 Mayıs akşamı başlar 6 Mayıs akşamına kadar devam eder.

Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanan Hıdırellez, 5-6 Mayıs günlerinde kutlanır. Soğuk ve serin günlerin geride kalıp yazın geldiğini haber veren bu bayramda, "Hızır Günleri" adı ile gün boyu soru süren aktiviteler yapılır.

HIDIRELLEZ'İN KÖKENİ

Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli rivayetler vardır. Mezopotamya ve Anadolu kültürlerine ait olduğunu öne süren görüşün yanında Orta Asya ve Türk kültürüne ait olduğunu öne süren görüşler de vardır.

Yaygın görüşe göre Hızır, ölümsüzlük suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmıştır. İnanışa göre Hızır, özellikle bahar aylarında yeryüzünde dolaşarak zorda kalan insanlara yardım eder, bolluk, bereket dağıtır. Allah katında ermiş kişi olduğuna inanılan Hızır'ın yaşadığı yer ve zaman belli değildir. Hızır, bahar ve baharla gelen taze yaşamın simgesidir.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

2019 Hıdırellez Bahar Bayramı, 5 Mayıs pazar akşamı başlayacak 6 Mayıs Pazartesi akşamına kadar devam edecek.

HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?

Hıdırellez kutlamalarında kötülüklerden arınmayı simgeleyen ateşten atlama etkinliği yapılır. Hıdırellez ateşine taş atılırken "Hastalıklar, kötülükler, dağlara taşlara olsun." denir. Bu adete "ateş taşlama" adı verilir.

Hıdırellez kutlamaları genellikle ağaçlık, yeşillik alanlarda ya da türbe yakınında yapılır. Kutlamalarda taze kuzu eti veya kuzu ciğeri yeme adeti vardır.Baharın ilk kuzusunun yenilmesinin şifa getireceğine inanılır. Hıdırellez gününde kırdan toplanan çiçeklerin kaynatılıp suyunun içilmesi halinde şifa bulunacağına, bu su ile 40 gün boyunca yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır.

Hıdırellez gününde Hızır'ın gelerek bereket ve bolluk saçması için tencere, kese ve ambarların ağzı açık bırakılır.

Hıdırellez gününde dilekler dilenir ve dilek kırmızı kurdeleye bağlanıp gül ağacına asılır. Ateş yakıp dilek dileyenler de vardır. Dileğini dilerler ve ateşin üzerinden atlarlar.

Hıdırellez'de baht açma ritüelleri de sıkça yapılır.

Önerilen Haberler