Beyindeki Gizli Bomba: Anevrizma

Beyindeki Gizli Bomba: Anevrizma

Dikkat! Fark edilmediği ve kanama yaptığı takdirde ölümle dahi sonuçlanabilen beyin anevrizmalarının en önemli belirtisi şiddetli baş ağrısı.Anevrizmalarda bu tür belirtilerin görülebileceği gibi, kimi zaman patlama ve kanama olmadan önce herhangi bir belirti de görülmeyebilir. Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem anevrizma ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. 

Anevrizmaların iki farklı tipi ve iki farklı sınıflandırması olduğuna değinen Doç. Dr. Eren Erdem, damar duvarının belirli bir noktasından çıkıp, nispeten yuvarlak bir görünüme sahip anevrizmaların, saküler anevrizma olarak, damar duvarında "iğ" şeklinde bir genişleme şeklinde olan anevrizmaların ise fusiform anevrizmalar olarak tanımlandığını, anevrizmaların duvar yapılarına göre de "gerçek anevrizmalar" ve "yalancı (psödo) anevrizmalar" olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Gerçek anevrizmanın duvar yapısının, normal atardamar duvarını oluşturan intima, media ve adventisya gibi tüm tabakaları içerdiğini ve yalancı veya psödo anevrizmaların ise damar duvarında oluşan yırtılma sonucu oluştuğuna değinen Doç. Dr. Eren Erdem, "Yalancı anevrizma duvarında damarsal tabakaların tümü bulunmaz. Beyin atardamarları ve aort damarı, anevrizmaların en sık yerleştiği bölgelerdir. Beyin anevrizmalarının toplumda görülme sıklığı, %2-3'dür.

Polikistik böbrek hastalığı tanısı almış hastalarda ve yakınlarında anevrizmaya bağlı subaraknoid kanama hikayesi olan kişilerde beyin anevrizma gelişme riski daha yüksektir. Anevrizmalar, normal bir atardamara göre çok daha zayıf duvar yapısına sahip oldukları için, patlayarak hayatı tehdit eden ciddi kanamalara neden olabilirler. Beyin anevrizmalarının patlaması, beyin ile beyin zarı arasındaki boşluk (subaraknoid boşluk) içinde kanamaya neden olur. Bu tip beyin kanamaları "subaraknoid kanama" olarak adlandırılır" dedi.

Beyin Anevrizmalarının Tedavisinde İki Farklı Tedavi Yöntemi

Anevrizma patlaması sonucu beyin kanaması gelişmiş hastalarda, eğer anevrizma tedavi edilmezse (kapatılmazsa), hastaların yaklaşık %35'inde ilk kanamadan sonra, 30 gün içinde anevrizma tekrar patlayarak ikinci bir beyin kanamasına neden olduğuna ve bu nedenle anevrizmaya bağlı beyin kanaması geçiren hastaların, en kısa süre içinde tedavi edilmeleri gerektiğine dikkat çeken Eren Erdem, "Henüz kanamamış bir anevrizma teşhis edilen hastalarda ise tedavi kararı, hastanın yaşı, anevrizmanın oluşturduğu şikayetler, anevrizmanın morfolojisi (yapısı/görünümü), anevrizmanın yerleşim yeri, anevrizmanın boyutları ve hastaya özel diğer tıbbı şartlar göz önüne alınarak verilir. Anevrizma tedavisinin temel prensibi, anevrizma içine kan girişini engelleyerek tekrar patlama riskini ortadan kaldırmaktır" dedi.

Eren Erdem beyin anevrizmalarının tedavi yöntemlerini şu şekilde anlattı:  "Anevrizmaların iki farklı tedavi yöntemi bulunmaktadır. Endovasküler anevrizma tedavisi, anjiografi cihazı kullanılarak, işlemin tüm aşamaları X ışını altında izlenip, yönlendirilirek gerçekleştirilir.

Günümüzde endovasküler yöntemler, anevrizma tedavisinde ilk seçenek haline gelmiştir. Endovasküler anevrizma tedavisinde, anevrizma içine çok ince çaplı kateterlerle ulaşılıp, anevrizma kesesi "Koil" adı verilen platinden yapılmış, çok yumuşak yapıda metal tellerle doldurulur. Bu işleme anevrizmanın "koillenmesi" adı verilir. Anevrizma kesesi, koillerle tamamen doldurulup, anevrizma içine kan girişi engellenerek tedavi gerçekleştirilir. Açık cerrahi tedavi ise uzman beyin cerrahları tarafından gerçekleştirilir. Açık cerrahi yöntemde kafatası açılarak anevrizmanın yerleştiği damar bulunup, damar ile anevrizma boynu arasına metal bir klip konularak anevrizma içine kan girişi engellenir."

Bu Belirtilere Dikkat!

Beyin anevrizmalarının büyük kısmının patlama ve kanama olmadan önce belirti vermediğini söyleyen Eren Erdem, beyin atardamarında anevrizma gelişmiş olan hastaların önemli bir kısmında anevrizma teşhisi, anevrizmaya bağlı olmayan şikayetlerin araştırılması amacıyla yapılan manyetik rezonans görüntüleme (MRG), Bilgisayaralı Tomografi gibi tetkiklerin sonucunda tesadüfi olarak bulunduğunu belirtti.

Eren Erdem, "Özellikle büyük boyutlu anevrizmalar, baş ağrısı, göz arkasında ağrı hissi, bulantı-kusma, göz kapağında düşüklük, çift ya da bulanık görme gibi şikayet ve bulgular oluşturabilir. Genel olarak daha önce kanamamış bir beyin anevrizmasının yıllık kanama riski %1-2'dir. Anevrizmaya bağlı subaraknoid kanama geçiren hastalarda en sık görülen şikayet, ani başlayan şiddetli baş ağrısıdır. Suabaraknoid kanama geçirmiş olan hastaların büyük kısmı bu ağrıyı, 'O ana kadar yaşadıkları en şiddetli baş ağrısı' olarak tarif ederler" dedi.

Önerilen Haberler