Obezite Tedavisinin Ana Hatları

Obezite Tedavisinin Ana Hatları

Obezitenin önlenebilir bir problem olduğunu belirten Medikal Obezite Tedavisi Uzmanı Dr. Murat Çağatay Deniz, obezite tedavisinin ana hatlarını sizler için anlattı.Obezitenin tedavi edilebilir, daha da önemlisi önlenebilir olması konuyu acilen gündemimize almamızı gerektirmektedir. Obezite sadece endokrinoloji ve iç hastalıkları uzmanlarını değil, başta aile hekimleri olmak üzere, kardiyoloji, nöroloji, psikiyatri, gastroenteroloji, jinekoloji, göz hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi vb. birçok hekimi de yakından ilgilendirmektedir. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği güncel kılavuzları eşliğinde obezite ile ilgili izlenmesi gereken yol haritasının ana hatları şöyledir:

Kişiler; BKİ'25 kg/m2 olduğunda kardiyovasküler hastalık riskinin ve BKİ'30 kg/m2 olduğunda ise tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin artığı yönünde bilgilendirilmelidir. BKİ'25 kg/m2 olup ilave kardiyovasküler risk faktörleri veya obezite ilişkili komorbiditeleri olmayan kişilerin daha fazla kilo alması önlenmelidir.

BKİ'25 kg/m2 olup ilave kardiyovasküler hastalık riski ya da obezite ilişkili komorbid durumları olan kişilerin zayıflamak için değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekir. BKİ ' 30 kg/m2 olan herkesin ağırlık kontrolüne ihtiyacı vardır.

Yaşam tarzı değişikliğine rağmen BKİ '30 kg/m2 olan hastalarda veya komorbid hastalıklar ile birlikte BKİ '27 kg/m2 olan hastalarda (yaşam tarzı değişikliğine ek olarak) farmakoterapi seçenekleri değerlendirilmelidir.

BKİ <35 kg/m2 olan kişilerde bariyatrik cerrahinin (BC) önerilmesi konusunda kanıta dayalı veriler yeterli değildir ve önerilmemektedir.

BKİ 35-39,9 kg/m2 olup obezite ile ilişkili komplikasyonları bulunan, kilo verme için motivasyonu olmasına rağmen davranış tedavilerine ek olarak ilaçlı veya ilaçsız yeterli kilo veremeyenlere bariyatrik cerrahi önerilebilir. BKİ ' 35 kg/m2 olması durumunda obezite ile ilişkili en az 1 komorbiditenin eşlik ediyor olması gerekir. 

BKİ '40 kg/m2 kilo verme için motivasyonu olmasına rağmen yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak ilaçlı veya ilaçsız yeterli kilo veremeyenlere bariyatrik cerrahi önerilebilir. Bu durumda obezite ilişkili ilave bir komorbidite şartı yoktur; cerrahi tedavinin risk artışına neden olmaması gerekir.Medikal Obezite Tedavisi Uzmanı Dr. Murat Çağatay Deniz

Önerilen Haberler